Цени за писмени преводи

Език Нормална поръчка Бърза поръчка Експресна поръчка Тип документ
Английски, Немски, Руски 12,5 лв/стр 18 лв/стр 24 лв/стр Тип А
Английски, Немски, Руски 15 лв/стр 22 лв/стр 30 лв/стр Тип Б
Гръцки, Испански, Италиански, Румънски, Македонски, Полски, Словашки, Сръбски, Турски, Френски, Хърватски, Чешки 15 лв/стр 22 лв/стр 28 лв/стр Тип А
Гръцки, Испански, Италиански, Румънски, Македонски, Полски, Словашки, Сръбски, Турски, Френски, Хърватски, Чешки 21 лв/стр 28 лв/стр 36 лв/стр Тип Б
Албански, Нидерландски, Португалски, Словенски, Украински 25 лв/стр 37 лв/стр 50 лв/стр Тип А
Албански, Нидерландски, Португалски, Словенски, Украински 30 лв/стр 45 лв/стр 60 лв/стр Тип Б
Арабски, Грузински, Датски, Естонски, Иврит, Унгарски, Фински, Шведски, Норвежки, Китайски, Корейски, Латвийски, Литовски, Японски По договаряне По договаряне По договаряне Тип А и Тип Б
*Всички цени са без ДДС в BGN
Документи тип А - стандартни докуемнти: свидетелство за съдимост, акт за раждане и други документи от общ характер. В тях не се използва специфична терминология.
Документи тип Б - специализирани документи от различни сфери. При тях се използва спечифична терминология (медицинска, юридическа, техническа).
За цени, условия и въпроси, моля свържете се с нас.

Онлайн запитване

За физически лица, в изпълнение на Регламент 2016/679 на Европейския Парламент и Съвета

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
на основание чл. 6, п. 1, б. „а” и „б” от Регламент 2016/679 на Европейския Парламент и Съвета и чл.5, ал.2, т.2 от Закона за защита на личните данни давам съгласието си „ЕЛПИДА 13” ЕООД да обработва личните ми данни в качеството му на администратор на лични данни за целите на изпълнение на задължението му за предоставяне на услуга: превод на документа/устен превод и/или легализация и маркетинг.
Запознат съм с правата си по чл. 7, п. 3 и по Глава ІІІ, раздели от 1 до 5 от Регламент 2016/679 на Европейския Парламент и Съвета и със срока на съхраняване на лични данни от страна на дружеството и се съгласявам с общите условия на дружеството.

Давам съгласието си.
Имам навършени 18 години.