MS Office

Графичен дизайн

Програмиране

Други

MS WORD

MS Word е текстов редактор от пакета Microsoft Office. Програмата се използва за създаване на текстови документи, за редактиране на съществуващи документи  или за подготовка на документи за отпечатване. Част от възможностите на MS Word са създаване на бележки, писма и доклади, вмъкване на графики, таблици и диаграми и оформяне на текст, според предварителни изисквания.  Умението да работите с програмата MS Word присъства като изискване  в почти всяка позиция за работа.

 

За кого ще бъде полезен курсът?

Курсът е подходящ  за тези, които за пръв път ще се запознаят с програмата, както и за тези, които имат основни познания и желаят да ги развият до ниво, в което спокойно могат да работят с основните функции на програмата.

 

Какъв е броят на  участниците в група?

Броят на частниците в една група е ограничен до 5-6 души. По този начин се обръща  специално внимание на всеки един от курсистите и материалът се  усвоява напълно

 

Как да се запишете за курса?

За да се запишете за курса, е необходимо да  позвъните на посочените телефони , да ни изпратите имейл на ……………. или да попълните формата за онлайн записване. Записването и заплащането трябва да се извършат, най-късно  1 седмица, преди старта на курса. Заплащането можете да направите на място в нашия офис на ……………….. или по банков път.

 

Продължителност на курса.

Курсът е с продължителност от  .. учебни часа (две седмици и половина).

 

Завършване на курса

Всеки завършил успешно курса по MS Word и успешно положил финалния тест, ще получи сертификат, удостоверяващ , че може да работи с програмата.

 

Цена на курса
Бутон с линк (График)

MS EXCEL

MS Excel е програма за ефикасно организиране на числови или текстови данни, в електронни таблици или книги, за извършване на изчисления, за създаване на диаграми и отчети. MS Excel Ви дава възможност лесно да въвеждате Вашата информация, да я организирате в различни работни книги, да я редактирате, изтривате и добавяте нови данни. Приложението MS Excel се използва в почти всички сфери от работата, като удобен инструмент за съхранение и организиране на информация.

 

За кого ще бъде полезен курсът?

Курсът е подходящ  за тези, които за пръв път ще се запознаят с програмата, както и за тези, които имат основни познания и желаят да ги развият до ниво, при което спокойно могат да работят с основните функции на програмата.

 

Какъв е броят на  участниците в група?

Броят на частниците в една група е ограничен до 5-6 души. По този начин се обръща  внимание на всеки един от курсистите и материалът се  усвоява напълно.

 

Как да се запишете за курса?

За да се запишете за курса, е необходимо да  позвъните на посочените телефони , да ни изпратите имейл на ……………. или да попълните формата за онлайн записване. Записването и заплащането се осъществяват,  най-късно  седмица, преди старта на курса. Заплащането можете да направите на място в нашия  офис ……………………. или по банков път.

 

Продължителност на курса.

Курсът е с продължителност от  .. учебни часа (две седмици и половина).

 

Завършване на курса

Всеки завършил успешно курса по MS Excel и успешно положил финалния тест, ще получи сертификат, удостоверяващ , че може да работи с програмата.

 

Цена на курса
Бутон с линк (График)

MS PowerPoint

MS PowerPoint е програма за изработване на презентации. Използва се  в почти всички сфери, защото е   удобен, лесен и ефективен начин за представяне на информация, пред голеяма аудитория.

 

За кого ще бъде полезен курсът?

Курсът е подходящ  за тези, които за пръв път ще се запознаят с програмата, както и за тези, които имат основни познания и желаят да ги развият до ниво, при което спокойно могат да работят с основните функции на програмата.

 

Какъв е броят на  участниците в група?

Броят на частниците в една група е ограничен до 5-6 души. По този начин  се обръща специално внимание на всеки един от курсистите и материалът се  усвоява напълно.

 

Как да се запишете за курса?

За да се запишете за курса, е необходимо да  позвъните на посочените телефони , да ни изпратите имейл на ……………. или да попълните формата за онлайн записване. Записването и заплащането трябва да се осъществят  най-късно  1 седмица, преди старта на курса. Заплащането можете да направите на място в нашия офис на ………………… или по банков път.

 

Продължителност на курса.

Курсът е с продължителност от  .. учебни часа (две седмици и половина).

 

Завършване на курса

Всеки завършил успешно курса по MS PowerPoint и успешно положил финалния тест, ще получи сертификат, удостоверяващ , че може да работи с програмата.

 

Цена на курса

 

Бутон с линк (График)

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop е една от най-известните и разпространени програми за обработка на растерна графика. Photoshop е една от първите и, досега остава водеща програма за редакция на дигитални (цифрови) изображения, за визуална обработка на снимки и картини, за създаване на графики, скици, карти и други изображения.  

 

За кого ще бъде полезен курсът?

Курсът е подходящ  за тези, които за пръв път ще се сблъскат с програмата, както и за тези, които желаят да развият досегашните си познания.

 

Какъв е броят на  участниците в група?

Броят на частниците в една група е ограничен до 5-6 души. По този начин   се обръща специално  внимание на всеки един от курсистите и материалът се усвоява напълно.

 

Как да се запишете за курса?

За да се запишете за курса, е необходимо да  позвъните на посочените телефони , да ни изпратите имейл на ……………. или да попълните формата за онлайн записване. Записването и заплащането  се осъществяват,  най-късно   седмица, преди старта на курса. Заплащането можете да направите на място в нашия офис на ……………. или по банков път.

 

Продължителност на курса.

Курсът е с продължителност от  .. учебни часа (две седмици и половина).

 

Завършване на курса

Всеки завършил успешно курса по Photoshop и успешно положил финалния тест, ще получи сертификат за завършеното обучение.

 

Цена на курса
Бутон с линк (График)

Adobe Illustrator

Adobe Illsutrator е една от най-използваните програми, за обработка на векторна графика. Тя се използва от почти всички дизайнери, за създаване на лога, флауери, рекламни материали, както и за различни видове  печатни реклами.

 

За кого ще бъде полезен курсът?

Курсът е подходящ  за тези, които за пръв път ще се сблъскат с програмата, както и за тези, които желаят да развият досегашните си познания.

 

Какъв е броят на  участниците в група?

Броят на частниците в една група е ограничен до 5-6 души. По този начин се обръща специално  внимание на всеки един от курсистите и материалът се усвоява напълно.

 

Как да се запишете за курса?

За да се запишете за курса, е необходимо да  позвъните на посочените телефони , да ни изпратите имейл на ……………. или да попълните формата за онлайн записване. Записването и заплащането  трябва да се осъществят, най-късно  1 седмица, преди старта на курса. Заплащането можете да направите на място в нашия офис на ……………. или по банков път.

 

Продължителност на курса.

Курсът е с продължителност от  .. учебни часа (две седмици и половина).

 

Завършване на курса

Всеки завършил успешно курса по Illustrator и успешно положил финалния тест, ще получи сертификат за завършеното обучение.

 

Цена на курса
Бутон с линк (График)

Adobe InDesign

Adobe InDesign е най-разпространеният софтуер за предпечатна подготовка. Програмата е разработена от Adobe Systems и е предназначена за подготовката за печат на всякакви видове листовки, брошури, флауери, списания, вестници и други издания.

 

За кого ще бъде полезен курсът?

Курсът е подходящ  за тези, които за пръв път ще се сблъскат с програмата, както и за тези, които желаят да развият досегашните си познания.

 

Какъв е броят на  участниците в група?

Броят на частниците в една група е ограничен до 5-6 души. По този начин се обръща специално внимание на всеки един от курсистите и материалът се усвоява напълно.

 

Как да се запишете за курса?

За да се запишете за курса, е необходимо да  позвъните на посочените телефони , да ни изпратите имейл на ……………. или да попълните формата за онлайн записване. Записването и заплащането се осъществяват,  най-късно  седмица, преди старта на курса. Заплащането можете да направите на място в нашия офис на ……………. или по банков път.

 

Продължителност на курса.

Курсът е с продължителност от  .. учебни часа (две седмици и половина).

 

Завършване на курса

Всеки завършил успешно курса по InDesign и успешно положил финалния тест, ще получи сертификат за завършеното обучение.

 

Цена на курса
Бутон с линк (График)

Java

Java е обектно-ориентиран език за програмиране. Java е език от високо ниво, който прилича на C# и C++ и, донякъде на езици като Delphi, VB.NET и C. Синтаксисът на Java е сходен с  този на C++ и C# и преминаването от тези езици към Java е лесно.

На Java се разработва изключително разнообразен софтуер: офис приложения, уеб приложения, настолни приложения, приложения за мобилни телефони, игри и много други.

В днешно време Java е един от най-популярните езици за програмиране и се  използва от милиони разработчици по цял свят. Водещите световни софтуерни корпорации като IBM, Oracle, Google и SAP , базират своите решения на Java платформата и използват Java като основен език,  за разработка на своите продукти.

 

За кого ще бъде полезен курсът?

Курсът е подходящ  за тези, които за пръв път ще се сблъскат с програмирането, както и за тези, които имат начални познания и желаят да ги развият.

 

Какъв е броят на  участниците в група?

Броят на частниците в една група е ограничен до 5-6 души. По този начин се обръща специално внимание на всеки един от курсистите и материалът се усвоява напълно.

Как да се запишете за курса?

За да се запишете за курса, е необходимо да  позвъните на посочените телефони , да ни изпратите имейл на ……………. или да попълните формата за онлайн записване. Записването и заплащането се осъществяват,  най-късно  седмица, преди старта на курса. Заплащането можете да направите на място в нашия офис на ……………. или по банков път.

 

Продължителност на курса.

Курсът е с продължителност от  .. учебни часа (две седмици и половина).

 

Завършване на курса

Всеки завършил успешно курса по Програмиране с Java и успешно положил финалния тест, ще получи сертификат за завършеното обучение.

 

Цена на курса
Бутон с линк (График)

Web Design