легализация

Легализация на документи

Легализация на документи от чужда държава

За да бъдат признати от българските институции, издадените от друга държава документи следва да бъдат оформени по определен начин. От голямо значение е дали съответната държава има подписан Договор за правна помощ с България, или е страна по Хагската конвенция. За случаите, които не могат да се причислят към горните примери, се изисква документите да имат печат на съответното Външно министерство и на българското посолство.

Сключен договор за правна помощ

При сключен Договор за правна помощ не е необходимо на документите да има поставен Апостил, а само щемпел на оторизираното в договора ведомство. Българските институции признават издадения документ и той се нуждае единствено от превод на български език и заверка на превода от Нотариус.

Правна помощ

Правна помощ имаме със следните държави:

АВСТРИЯ; АЛЖИР; АЗЕРБАЙДЖАН; АРМЕНИЯ; БЕЛАРУС; ВИЕТНАМ; ГРУЗИЯ; ГЪРЦИЯ; ИТАЛИЯ; ЙЕМЕН; КИПЪР; КНДР; КУБА; КУВЕЙТ; ЛИБИЯ; МАКЕДОНИЯ; МОНГОЛИЯ; ПОЛША; РУМЪНИЯ; РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ; СИРИЙСКА АРАБСКА РЕПУБЛИКА; СЪРБИЯ (БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, СЛОВЕНИЯ, ХЪРВАТСКА); УЗБЕКИСТАН; УКРАЙНА; УНГАРИЯ; ФРАНЦИЯ; ЧЕХИЯ И СЛОВАКИЯ.

Хагска конвенция

Документите, издадени от властите на чужда държава, страна по Хагската конвенция, трябва да бъдат оформени с Апостил. Следваща стъпка е да се направи превод на български език от оторизарана агенция за преводи от МВнР на Република България и да се завери превода от Нотариус. Легализация на български документи за чужбина Легализацията на български документи за чужбина е строго определена за различните видове документи. Тя отнема време и се характеризира с допълнителна заверка в различни министерства, служби и агенции.

Легаизация на Диплома

За да се легализират български дипломи за чужбина, е необходимо да им се направи нотариално заверен препис, който се подава в Национален център за информация и документация (НАЦИД ), за поставяне на Апостил. След това може да се премине към легализация на документа в Консулски отдел на МВнР. Важно е да се отбележи, че самата диплома и нейното приложение с оценки, са два отделни документа.

Легализация на Акт за раждане

При легализация на акт за раждане е нужно да се издаде дубликат от общината с печат за удостоверяване на подписите и печатите. След това документа се подава за поставяне на Апостил в областните администрации в Република България. Удостоверен с Апостил, докуемнта се превежда на съответния език и се заверява подписа на преводача в сектор „Легализации и заверки” на МВнР.

Легализация на Свидетелство за съдимост

За да се легализира Свидетелството за съдимост, трябва то да е издадено да послужи за определена страна. Задължително трябва да е носител на два подписа – обикновено се изисква да бъде положен от съдия или председател. Документът се подава в Министерство на правосъдието, за поставяне на Апостил и след това във Външно министерство на Република България.

Легализация на Акт за граждански Брак

Легализацията на документа за граждански брак е много подобна на легализацията на Акта за раждане. Отново е необходимо да Ви издадат дубликат от общината, на който да присъства печат за удостоверяване на положените подписи и печати, както и да се прибавят Апостил в областните администрации и да се завери подписа на преводача в МВнР.

Легализация на Удостоверение от Агенцията по вписванията

Една особеност при легализацията на Удостоверението от агенцията по вписванията е, че документът трябва да притежава правоъгълен печат на последната страница, който да удостоверява положените подписи и печати. Препоръчително е да го вземете сами в Агенция по вписванията в гр. София, „Гео Милев“, ул. „Елисавета Багряна“ № 20. След тази процедура документът се подава за двойни заверки в сектор „Легализации и заверки” на МВнР.

Легализация на Пълномощно

При легализация на Пълномощно, упълномощаващото лице трябва да се подпише пред нотариус. Документът се подава в Министерство на правосъдието за срок от 4 работни дни. В този интервал от време се поставя Апостил, който е задължителен за преминаване към следващата стъпка по легализация във Външно министерство на Република България.

Легализация на Други документи

Съществува голямо разнообразие от документи. Не всички от тях могат и е необходимо да се легализират. Екипът на Smart Point дава безплатна информация по всички въпроси, свързани с легализацията на документи, издадени от България или от чужда държава. Бихте могли да ни улесните, ако преди разговора ни с Вас ни изпратите приложен файл, за да имаме нагледна база за извършване на консултацията.

Направете запитване онлайн!
Наш представител ще се свърже с Вас възможно най-скоро.

Централен офис

Контакти