писмени преводиПреводаческа агенция Smart Point предлага следните писмени преводи

Писмени преводи

Медицински преводи

Smart Point

Преводаческа агенция Smart Point извършва специализирани писмени преводи. Документите в областта на фармацията и здравеопазването, имат специфична терминология и множество съкращения. В голяма част от тях се вписва и ръкописен текст, който не винаги е четлив. Оформлението им често е под формата на бланка, етикет. Екипът ни от специалисти познава характеристиките на този вид текст, при необходимост се консултира с лицето, издало документа, използва медицински речници и постоянно обновява знанията си в отговор на настъпващите промени в медицината. По този начин гарантираме „хирургическа прецизност” и „хипократова отговорност” на превода.

Медицински документи

Медицински статии, маркетингови документи в областта на фармацията, брошури за представяне на медицински продукти, опаковки, етикети, инструкции за употреба, листовки, продуктови ръководства, инструкции за безопасност, доклади за злополуки, информационни листове за безопасност, закони за предотвратяване на злополуки, амбулаторен лист, медицинско направление, рецептурна бланка, рецептурна книжка, направление за хоспитализация, имунизационен паспорт, медицинско свидетелство за работа, медицинско свидетелство за шофьорска книжка, медицинско свидетелство за граждански брак, болничен лист за временна нетрудоспособност, епикриза, лабораторни резултати, резултати от образно изследване, анамнеза, болничен доклад и др.

Какво да очаквате

Когато изпратите запитане за превод на епикриза в Smart Point преводи? Важно е да знаете, че текстът на всяка епикриза се състои от 2-3 страници, но често те се равняват на 5-7 преводни страници (една преводна страница представлява 1800 знака с включени интервали). Когато Ви изготвяме оферта, международно признатите показатели, изписани на латиница, не се таксуват. Те са еднакви навсякъде по света и не се нуждаят от превод. Епикризите се възлагат на преводачи с медицинско образование с цел постигане на високо качество на превода. Гарантираме Ви професионално отношение и отговорност, които се превръщат в наша мисия. Срокът, който даваме за превода на епикризи, е в съответствие със заетостта на нашите квалифицирани в превода на медицинските документи преводачи. Ако не можем да изпълним зададения от Вас превод в определен период от време, ние ще Ви предупредим още при изпращането на офертата.

Технически преводи

Smart Point

Преводаческа агенция Smart Point осигурява терминологична точност и експертни решения за успешно изпълнение на Вашите технически преводи. При разрастване и необходимост от навлизане на международния пазар, всяка фирма се нуждае от професионално представяне. Нашите опитни преводачи притежават богат речников запас и имат отлични технически познания. Те ще преведат с високо качество Вашите цели, идеи, проекти и послания за чуждестранните Ви партньори. Нашата мисия е да помогнем на бизнес клиентите да осъществят своите стремежи.

Какво предлагаме?

Предлагаме специализирани писмени преводи в областта на строителството, автомобилната индустрия, електротехниката, машиностроенето, металургията, енергетиката, механиката, информационните и комуникационни технологии, системи и технологии, софтуерни продукти.

Превеждаме следните технически документи:  наръчници,  справочници,  инструкции за употреба, ръководства, описания на машини,  тръжни книжа, продуктови каталози, технически спецификации, технически доклади, технически оценки, технически оферти, сертификати, инструкции за безопасност и др. Когато ни изпращате технически документи за превод, е важно да ни предоставите Ваши терминологични бази данни. Така ще може да отговорим напълно на изискванията Ви. Ако нямате подобна информация, нашите специалисти ще превеждат понятията с помощта на технически терминологични речници.

След завършване на проекта, ако имате желание да направим допълнителна редакция, ние сме на разположение да я извършим.

Финансови преводи

Smart Point

предоставя възможност на търговски банки, небанкови финансови институции, лизингови компании, здравно-осигурителни компании, държавни институции и агенции, счетоводни къщи, одиторски фирми, застрахователни компании, финансови учреждения, борси, да напредват в своята област, като се радват на подкрепа при писмени преводите на специализирана финансова документация. Тримесечните, годишните отчети, доклади, одити, анализи са неразделна част от дейността на всяка финансова фирма.

С арсенал от специализирани многоезикови речници и професионални преводачи, Smart Point преводи покрива всички изисквания за превод на финансови документи. Търговските банки са основни участници на финансовия пазар и въздействат върху търсенето и предлагането на парично-кредитните ресурси.

В България има много клонове на чуждестранни банки. Те се нуждаят от професионални езикови услуги и спазване на конфиденциалност. Smart Point преводи гарантира поверителност на информацията за всеки клиент.

Счетоводните къщи работят постоянно с първични и вторични счетоводни документи. Когато фирмите, които ги наемат са чуждестранни, често се налага да се правят преводи от/на различни езици. Smart Point преводи е наясно, че много от счетоводните документи представляват еднаква бланка с различни данни на клиентите. При натрупване на база от подобни документи, Вашите проекти ще се таксуват като редакция, а не като превод. Това ще намали наполовина крайната сума на поръчката.

Работата на одиторските фирми се характеризира с дълги часове на работното място, кратки срокове за извършване на възложените задачи, постоянно обучение и преквалификация. Преводаческата ни фирма предлага освен бързи преводи и опция за експресна поръчка, което би могло да е от полза за одиторите. Можете да разчитате да получите своя проект точно навреме.

Юридически преводи

Smart Point

предлага писмени преводи в сферата на търговското право, административното право, трудовото право, осигурителното право, данъчното право, правото на интелектуална собственост, екологичното право, финансовото право, международното право. Стиловата издържаност и терминологичното единство позволяват на правни кантори, юристи, правни отдели на банки, IT фирми и нотариуси да разчитат на качество и точност на превода.

Превеждаме следните юридически документи:  Декларации, заявления, молби, Протоколи, Пълномощни, Закони, наредби, кодекси, постановления, нормативни актове, Договори, Заповеди, възражения, съдебни решения, обвинителни актове, Нотариални актове,  Лицензи, Патенти и търговски марки, Документация за учредяване на дружество и др.

Голяма част от юридическите документи се налага да бъдат легализирани. Elpida преводи предлага целия пакет услуги по легализация и спестява времето на бизнес клиентите. Много често се изискват определени подписи, печати, заверки. Вие, като специалисти в дадената област, имате информация за спецификите и задължителните атрибути на един документ, но не винаги имате време да ги осигурите. Ние можем да направим това вместо Вас. Когато ни изпращате юридически документи за превод и респективно за легализация, е много важно да ни предоставяте правилното изписване или транскрибиране на имена на лица и фирми. Това ще е ценно и за двете страни и ще повиши точността на превода. Ако не сте ни дали данните в началото, е възможно да направим корекция на текста, но това ще удължи срока на изпълнение на поръчката и би могло да наруши Вашия график по предаване на документа.

Насреща сме за всякакви уточнения и насоки, за да отговорим максимално точно на изискванията Ви.

Направете запитване онлайн!
Наш представител ще се свърже с Вас възможно най-скоро.

Централен офис

Контакти