За SMART POINT

Център за компютърни обучения

Първи стъпки на SMART POINT

В началото SMART POINT стартира с изключително малко на брой преподаватели по основни компютърни програми. Индивидуалните занятия  преобладават, както и  сформирането на  малки  групи (между 3-6 души). Най-силен е  интересът към курсовете по MS Word и MS Excel. За няколко месеца се засилва интересът към специализирани програми като Програмиране с Java, Web Design и Графичен Дизайн, значително нараства и преподавателският екип на SMART POINT.

Нашият офис

Интериор
Интериор
Гледката
Гледката
Нашите зали
Нашите зали
Нашият офис
Нашият офис
Предимствата на SMART POINT
И до какво довеждат те?

Всички тези предимства на SMART POINT водят до неколкократно увеличаване както на преподавателите, така и на клиентите. Eкипът на SMART POINT  нараства, броят на преподавателите се увеличава, а самите те биват  подбирани най-вече с оглед на принципите, на които се дължи успеха и развитието на школата, най – важните от които са :

  • Амбиция и желание за постигане на лични успехи, в рамките на Центъра,
  • непрекъснато развитие и усъвършенстване качеството на работата, желание за прилагане на иновативни методи в процеса на обучение,
  • опит и прилагане на индивидуален подход към всеки един клиент.

Основният принцип на SMART POINT е, че всеки клиент е най-важен, за всеки един трябва да се намери подходящият  индивидуален подход, така че обучението му в школата да бъде не само високо ефективно, но и изключително приятно.

Какво отличава SMART POINT

от другите центрове за компютърно обучение?

Едно от предимствата на SMART POINT е това, че  екипът се състои  от преподаватели, които са опитни педагози, създали собствени, уникални  програми, с широк обхват от знания и подходи, които са заложени в обучителния процес и доразвиват непрекъснато качеството на обучение в центъра. Не по-малко важно значение има този факт и за атмосферата, в която учат и напредват в знанията си курсистите.

Сплотен екип, амбициран да доразвива идеята на школата и достатъчно подготвен, за да остави  силно позитивно впечатление сред своите клиенти, това е лицето на SMART POINT. Усилена работа, старание и всеотдайност на екипа от висококвалифицирани специалисти, осигуряват достойно място на SMART POITN сред другите центрове за компютърно обучение и поддържат отличния му имидж.

Друга черта, характерна за изключително малко центрове за компютърно обучение, е организацията на ръководния екип. За създаването и също така безпроблемното функциониране на школата, от особено значение е безупречният административен ред и организация на филиалите на SMART POINT.

Как ние от SMART POINT работим?
И до какво довеждат те?

Всички въпроси, свързани с организацията и функционирането на школата, винаги подлежат на колективно обсъждане  и отправяне на предложения както от преподавателите към управителите, така и от управителите към преподавателите. Що се отнася до коректността в отношенията с клиентите, обучаващи се в школата, инвестираното доверие и добронамереност, винаги среща подобно отношение. Доказателство за това е направената през януари 2017г. анкета сред настоящи и бивши курсисти на школата, в която 97% от анкетираните лица похвалиха професионалното отношение на управителите и преподавателите в  SMART POINT.

Младият екип предразполага иновативно развитие на учебния процес и въвеждане на редица нови подходи , улесняващи усвояването на съответния софтуер, независимо от трудността му.

Всеки преподавател оформя облика на програмата, по която преподава и методите на обучение по нея.

Друг водещ принцип, що се отнася до процеса на обучение, е запазването на индивидуалния подход към курсистите, дори и в група. Именно заради това максималният брой курсисти  в група е 8, на практика обаче преподавателите разпределят своите курсисти в групи по 6.  Запазването на индивидуалния подход, гарантира осъществяването в максимална степен на учителска отговорност към всеки един курсист.

Нашият Екип

Най-важно при подбирането на екипа и включването на нови преподаватели към настоящия състав е първото впечатление.

Харизмата е нужна, защото химията е много важна при установяване на контакт, основан върху доверие в професионалните и лични качества на преподавателя.

Опитът е вторият по значимост фактор, защото той осигурява качествено преподаване и прави преподавателите по-умели в изграждането на нови методи и подходи.

Не без значение остава академичната подготовка на нашия екип, защото за SMART POINT общата култура и възможността на преподавателя да предаде на курсистите нещо повече от знанията, залегнали в програмата, е една от висшите ценности, на която държим и изискваме от кандидатите.

Нашите офиси

Офиси на SMART POINT