Корпоративни обучения

За контакти

Направете запитване!
И нашите консултанти ще се свържат с Вас в най-кратки срокове.

Изберете SMART POINT, ако:

 • Искате да повишите професионалната квалификация и умения на Вашите служители, за да могат те с лекота да използват различни специализирани програми, както и да имат перфектна компютърна грамотност.
 • Желаете да повишите уменията на Вашите служители, с което да ускорите и облекчите работния процес и развитието на Вашата компания.
  SMART POINT Ви предлага всичко необходимо, за да постигнете Вашата цел.

Защо да се доверите на SMART POINT?

SMART POINT работи с високо квалифицирани преподаватели, с дългогодишен опит в сферата на фирмените обучения, на компании от най-различни браншове. Всеки наш преподавател е специалист в разработването на програми, покриващи специфичните нужди на всяка фирма, на която SMART POINT осигурява корпоративно обучение. Организирали сме множество фирмени обучения и семинари, както в частния сектор, така и в държавната администрация.

Методика на провеждане на корпоративните курсове в SMART POINT

За всеки нов корпоративен клиент, ние от SMART POINT ,изготвяме индивидуална програма, съобразена изцяло с Вашите изисквания и цели. Програмата за обучението на Вашите служите се изготвя от специализиран преподавателски колектив.

Изготвя се присъствена форма, за да може да се наблюдава до каква степен Вашите служители се отнасят отговорно към шанса за допълнителна квалификация, който Вие сте им дали. По Ваше желание, ние изготвяме междинни доклади и Ви информираме, за това как протича курсът.
Курсът приключва с полагането на финален тест, който точно показва какъв е резултатът от работата след всяко обучение.

В 10 -дневен срок, след приключване на обучението, SMART POINT изготвя окончателен доклад, който съдържа цялостен анализ на резултатите от проведения курс, както и препоръки от наша страна за последващо обучение.

Изготвяне на индивидуална оферта

За всеки корпоративен клиент се изготвя индивидуална оферта, с отстъпка от таксите на компютърните курсове и другите услуги, които SMART POINT предлага. Офертата се изготвя, въз основа на следната база: брой учебни часове, продължителност на обучението, както и специфики на индивидуалната програма, желана и изработена, специално за Вас.

Защо корпоративни обучения?

Корпоративните обучения позволяват да повишите професионалната квалификация и умения на своите служители, което безсъмнено ще ускори и облекчи работния процес и ще съдейства за развитието на Вашата компания.

Как се провеждат?

Корпоративните обучения могат да бъдат индивидуални или групови.
Занятията,изцяло по Ваш избор, могат да се провеждат:

 • На място във Ваш офис.
 • В някой от нашите центрове.
 • Дистанционно, чрез online платформата ни за компютърни обучения.
Кога се провеждат?

Времето на провеждане и продължителността на занятията са съобразени изцяло с Вашите възможности и желания. Занятията могат да бъдат:

 • Делнични
 • Съботно-неделни
 • Преди, по време и след работа
Как се организират корпоративните обучения?

За да удовлетворим максимално Вашите потребности, мястото на провеждане на фирмените обучения се определя изцяло от Вас. Обучението на Вашите служители може да се проведе:
На място във Ваш офис.
В някои от нашите центрове.
Дистанционно, чрез on-line платформата ни за компютърни обучения.
Времето на провеждане на обученията също се определя изцяло от Вас. Те могат да бъдат:

 • Делнични.
 • Съботно-неделни.
 • Преди, по време и след работа.
Издава ли се СЕРТИФИКАТ след края на обучението?

За всеки един от Вашите служите, участвал в проведения курс и издържал финалния тест, се издава сертификат за преминато компютърно обучение. Сертификатът, който „SMART POINT издава, отговаря на всички изисквания и се признава в институциите в България.

Нашите корпоративни клиенти
1
2
3
4
5
Запитване за корпоративно обучение

Име на контактно лице(задължително)

Име на фирма (задължително)

Вашият Email (задължително)

Телефон за връзка (задължително)

Брой обучаващи се

Място

Коментари