Описание на курса

Вижте графика на курса!
Предлагаме различни часове в удобно за Вас време.

 

С++ е неспециализиран език за програмиране от високо ниво. Той е обектно-ориентиран език със статични типове. От 1990-те, C++ е един от най-популярните комерсиални езици за програмиране. Поради заимстване на множество концепции от C++, езикът Java има много общи черти със C++.

Една голяма част от приложните програми на много операционни системи, както и някои от самите операционни системи, са написани на този език.

 

За кого ще бъде полезен курсът?

Курсът е подходящ  за тези, които за пръв път ще се сблъскат с езика за програмиране C++, както и за тези, които имат начални познания и желаят да ги развият.

 

Какъв е броят на  участниците в група?

Броят на частниците в една група е ограничен до 8 души. По този начин се обръща специално внимание на всеки един от курсистите и материалът се усвоява напълно.

 

Как да се запишете за курса?

За да се запишете за курса, е необходимо да  позвъните на посочените телефони , да ни изпратите имейл на office@smartpointbg.com или да попълните формата за онлайн записване. Записването и заплащането трябва да се извършат, най-късно до 1 седмица, преди старта на курса. Заплащането можете да направите на място в нашия офис на бул.“Витоша“ 32, ет.2, или по банков път.

 

Продължителност на курса.

Курсът е с продължителност от 60 учебни часа (два месеца).

 

Завършване на курса

Всеки завършил успешно курса по C++ и успешно положил финалния тест, ще получи сертификат за завършеното обучение.

 

Учебна програма:

 1. Въведение в програмирането. Език за програмиране C++.
 2. Оператори за вход и изход. Оператор за присвояване.
 3. Типове данни. Числови данни в C++.
 4. Аритметични и логически операции, изрази и приоритети.
 5. Условни конструкции If-else, тернарен оператор ?: и switch-case.
 6. Цикли – while, for, do-while.
 7. Масиви. Деклариране и инициализация. Обхождане на масив. Двумерни масиви.
 8. Основни алгоритми за работа с масиви.
 9. Символен тип.
 10. Низове – форматиране и основни операции.
 11. Функции – структура, използване, особености.
 12. Рекурсия.
 13. Структури.
 14. Потоци от данни. Работа с файлове.
 15. Разработка на примерно приложение.

 

Запишете се онлайн!
Ще се свържем с Вас, за да потвърдим участието Ви и да отговорим на Вашите въпроси.

Информация за курса

Курсове
900 лева
60 уч. часа

Споделяне