Описание на курса

Вижте графика на курса!
Предлагаме различни часове в удобно за Вас време.

 

За кого ще бъде полезен курсът?

Курсът е подходящ  за тези, които за пръв път ще се запознаят с езика за програмиране PHP и системата за управление на бази данни, както и за тези, които имат начални познания и желаят да ги развият.

Какъв е броят на  участниците в група?

Броят на частниците в една група е ограничен до 8 души. По този начин се обръща специално внимание на всеки един от курсистите и материалът се усвоява напълно.

Как да се запишете за курса?

За да се запишете за курса, е необходимо да  позвъните на посочените телефони , да ни изпратите имейл на office@smartpointbg.com или да попълните формата за онлайн записване. Записването и заплащането трябва да се извършат, най-късно до 1 седмица, преди старта на курса. Заплащането можете да направите на място в нашия офис на бул.“Витоша“ 32, ет.2, или по банков път.

Продължителност на курса.

Курсът е с продължителност от 110 учебни часа (три месеца).

Завършване на курса

Всеки завършил успешно курса по PHP&MySQL и успешно положил финалния тест, ще получи сертификат за завършеното обучение.

Учебна програма:

1. Въведение:
1.1 Въведение в езика:
– Приложение;
– История;
– Основи.
1.2 PHP среда:
– PHP интерпретатор;
– Инсталиране на PHP среда;
– LAMP / LNMP / WAMP сървърни среди.
1.3 Връзка между PHP и останалите езици.

2. Основни езикови конструкции:
2.1 Базов синтаксис;
2.2 Типове данни – дефиниране и приложение;
2.3 Променливи;
2.4 Оператори;
2.5 Контролни структури;
2.6 Функции.

3. Обектно ориентирано програмиране::
3.1 Въведение;
3.2 Обекти;
3.3 Деклариране и използване на класове;
3.4 Конструктори и деструктори;
3.5 Достъп до методи и свойства в класовете;
3.6 Клониране на обекти, полиморфизъм, parent:: и self::;
3.7 Абстрактни класове;
3.8 Интерфейси;
3.9 Наследяване на интерфейс;
3.10 ООП за напреднали.

4. Разработка на приложения с PHP:
4.1 Вграждане на HTML;
4.2 Работа с потребителски данни, GET / POST;
4.3 Бисквитки и сесии;
4.4 Работа с файлове;
4.5 Работа с изображения;
4.6 Работа с електронна поща;
4.7 Популярни и често използвани разширения – регулярни изрази, файлове и потоци, обработка на данни и т.н.;
4.8 Какво е Фреймуърк(framework). Защо да го използваме? Предимства и недостатъци на популярните;
4.9 Стандарти и практики при разработване на софтуер с PHP.

5. Работа с MySQL:
5.1 Въведение в релационните бази данни;
5.2 Структура на бази данни;
5.3 Типове данни в MySQL;
5.4 Манипулации на бази данни – създаване, промяна, изтриване;
5.5 Манипулации на таблици – създаване, промяна, изтриване;
5.6 Манипулации на данни в таблици – създаване, промяна, изтриване.

6. Интерфейс между MySQL и PHP:
6.1 Свързване към MySQL сървър;
6.2 Манипулации на данни в таблици – създаване, промяна, изтриване;
6.3 Извличане на данни от таблица.

 

Запишете се онлайн!
Ще се свържем с Вас, за да потвърдим участието Ви и да отговорим на Вашите въпроси.

Информация за курса

Курсове, Програмиране
790 лева
110 уч. часа

Споделяне