Описание на курса

Вижте графика на курса!
Предлагаме различни часове в удобно за Вас време.

MS Excel е програма за ефикасно организиране на числови или текстови данни, в електронни таблици или книги, за извършване на изчисления, за създаване на диаграми и отчети. MS Excel Ви дава възможност лесно да въвеждате Вашата информация, да я организирате в различни работни книги, да я редактирате, изтривате и добавяте нови данни. Приложението MS Excel се използва в почти всички сфери от работата, като удобен инструмент за съхранение и организиране на информация.

 

За кого ще бъде полезен курсът?

Курсът е подходящ  за тези, които за пръв път ще се запознаят с програмата, както и за тези, които имат основни познания и желаят да ги развият до ниво, при което спокойно могат да работят с основните функции на програмата.

 

Какъв е броят на  участниците в група?

Броят на частниците в една група е ограничен до 8 души. По този начин се обръща  внимание на всеки един от курсистите и материалът се  усвоява напълно.

 

Как да се запишете за курса?

За да се запишете за курса, е необходимо да  позвъните на посочените телефони , да ни изпратите имейл на office@smartpointbg.com или да попълните формата за онлайн записване. Записването и заплащането трябва да се извършат, най-късно до 1 седмица, преди старта на курса. Заплащането можете да направите на място в нашия офис на бул.“Витоша“ 32, ет.2, или по банков път.

 

Продължителност на курса.

Курсът е с продължителност от 15 учебни часа (две седмици).

 

Завършване на курса

Всеки завършил успешно курса по MS Excel и успешно положил финалния тест, ще получи сертификат, удостоверяващ , че може да работи с програмата.

 

Учебна програма MS Excel – „Начинаещи“

 1. Въвеждане на данни. Въвеждане и редактиране на текст. Въвеждане и редактиране на цели числа и десетични дроби.
 2. Работа с Autofill. Автоматично повтаряне на стойности, които вече съществуват в колоната. Попълване на данни в съседни клетки. Попълване в серия от числа, дати или други вградени елементи на серия. Попълване на данни с помощта на потребителска серия за попълване.
 3. Excel – числови формати.
 4. Excel – работа с именувани области (Named ranges).
 5. Изчисления в електронна таблица.
 6. Вградени функции – IF, TRUE, FALSE, VLOOKUP. Дата и час.
 7. Условно форматиране.
 8. Създаване на графики и работа с графики.
 9. Предпечатна подготовка и печат.

 

Учебна програма MS Excel – „Напреднали“

 1. Числови формати. Вградени функции – логически, дата и час. Форматиране на данни – преговор.
 2. Адресиране. Абсолютно и относително адресиране. Обобщаване на данни с еднородна структура.
 3. Вградени функции: математически, статистически, текстови, финансови и функция INDIRECT.
 4. Сортиране по един и повече критерии. Филтриране.
 5. Обобщаване на изчисленията – Subtotals.
 6. Въведение в осевите таблици. Създаване на осеви таблици. Филтриране и сортиране. Групиране на информация. Формули при осеви таблици. Консолидиране на данни. Обобщение на нечислови данни.
 7. Създаване на осеви графики.
 8. Предпечатна и печатна подготовка.

 

Запишете се онлайн!
Ще се свържем с Вас, за да потвърдим участието Ви и да отговорим на Вашите въпроси.

Информация за курса

Курсове
99 лева/ниво
15 уч. часа

Споделяне