Описание на курса

Вижте графика на курса!
Предлагаме различни часове в удобно за Вас време.

 

Java

Програмиране с Java

Java е обектно-ориентиран език за програмиране. Java е език от високо ниво, който прилича на C# и C++ и, донякъде на езици като Delphi, VB.NET и C. Синтаксисът на Java е сходен с  този на C++ и C# и преминаването от тези езици към Java е лесно.

На Java се разработва изключително разнообразен софтуер: офис приложения, уеб приложения, настолни приложения, приложения за мобилни телефони, игри и много други.

В днешно време Java е един от най-популярните езици за програмиране и се  използва от милиони разработчици по цял свят. Водещите световни софтуерни корпорации като IBM, Oracle, Google и SAP , базират своите решения на Java платформата и използват Java като основен език,  за разработка на своите продукти.

 

За кого ще бъде полезен курсът?

Курсът е подходящ  за тези, които за пръв път ще се сблъскат с програмирането, както и за тези, които имат начални познания и желаят да ги развият.

 

Какъв е броят на  участниците в група?

Броят на частниците в една група е ограничен до 8 души. По този начин се обръща специално внимание на всеки един от курсистите и материалът се усвоява напълно.

 

Как да се запишете за курса?

За да се запишете за курса, е необходимо да  позвъните на посочените телефони , да ни изпратите имейл на office@smartpointbg.com или да попълните формата за онлайн записване. Записването и заплащането трябва да се извършат, най-късно до 1 седмица, преди старта на курса. Заплащането можете да направите на място в нашия офис на бул.“Витоша“ 32, ет.2, или по банков път.

 

Продължителност на курса.

Курсът е с продължителност от 100 учебни часа (три месеца).

 

Завършване на курса

Всеки завършил успешно курса по Програмиране с Java и успешно положил финалния тест, ще получи сертификат за завършеното обучение.

 

Учебна програма

 1. Въведение в програмирането с Java, основни принципи и структура – byte code, jvm, jre, jdk. Инсталиране на JDK и IDE (Eclipse). Запознаване със средата за програмиране. Първа Java програма – main метод.
 2. Променливи – декларация и инициализация. Примитивни типове данни и типа String. Представяне на данни в паметта.
 3. Аритметични и логически операции, изрази и приоритети. Четене и писане в конзолата.
 4. Условни конструкции if-else, тернарен оператор ?: и switch-case.
 5. Цикли – while, for, do-while. Ключови думи break и continue.
 6. Масиви. Деклариране и инициализация. Обхождане на масив. Двумерни масиви.
 7. Основни алгоритми за работа с масиви.
 8. Низове – форматиране и основни операции. Преобразуване на низ в число.
 9. Въведение в ООП. Класове, обекти, методи, конструктори.
 10. Капсулиране на данни. Модификатори за достъп. Ключова дума final.
 11. Статични полета и методи.
 12. Структурен подход („top-down“, „стъпка-по-стъпка“).
 13. Рекурсия.
 14. Генериране на случайни стойности.
 15. Използване на класовете ArrayList и StringBuilder.
 16. Наследяване. Преизползване на код. Ключова дума super.
 17. Изключения. Try-catch блок. Йерархия на изключенията, finally блок.
 18. Потоци от данни. Работа с файлове.
 19. Работа с графични компоненти Swing.
 20. Разработка на примерно приложение.

 

Запишете се онлайн!
Ще се свържем с Вас, за да потвърдим участието Ви и да отговорим на Вашите въпроси.

Информация за курса

Курсове
700 лева
100 уч. часа

Споделяне