Описание на курса

Вижте графика на курса!
Предлагаме различни часове в удобно за Вас време.

web-design

За кого ще бъде полезен курсът?

Курсът е подходящ за тези, които за пръв път ще се сблъскат със създаването и оформлението на динамични уеб страници и приложения, както и за тези, които имат начални познания и желаят да ги развият.

Какъв е броят на участниците в група?

Броят на частниците в една група е ограничен до 8 души. По този начин се обръща специално внимание на всеки един от курсистите и материалът се усвоява напълно.

Как да се запишете за курса?

За да се запишете за курса, е необходимо да  позвъните на посочените телефони , да ни изпратите имейл на office@smartpointbg.com или да попълните формата за онлайн записване. Записването и заплащането трябва да се извършат, най-късно до 1 седмица, преди старта на курса. Заплащането можете да направите на място в нашия офис на бул.“Витоша“ 32, ет.2, или по банков път.

Продължителност на курса.

Курсът е с продължителност от 100 учебни часа (три месеца).

Завършване на курса

Всеки завършил успешно курса по Web Design и успешно положил финалния тест, ще получи сертификат за завършеното обучение.

Учебна програма:

1. Въведение:
1.1 Структура на WWW;
1.2 Структура на уеб сайт;
1.3 Що е Домейн, Хостинг, Уеб Ресурс, URL, IP address;
1.4 Разделение между Front-End/Back-End/Client-side/Server-side разработка;
1.5 Notepad++, Sublime Text, Atom, Brackets и други модерни приложения.

2. Основи на HTML:
2.1 Какво е HTML, xHTML, HTML5;
2.2 Основен синтаксис на HTML;
2.3 Тагове, атрибути, елементи;
2.4 DOCTYPE, HEAD, BODY – секции в структурата на HTML;
2.5 Блокови и текстови елементи;
2.6 Мета информация;
2.7 Използване на коментари.

3. Структуриране на текст:
3.1 Работа с параграфи и заглавия;
3.2 Елемент за работа с текст и структурирането му.

4. Линкове и изображения:
4.1 Елементи и атрибути за работа с изображения;
4.2 Елементи и атрибути за работа с линкове.

5. Списъци и таблици:
5.1 Създаване на подредени и неподредени списъци;
5.2 Елементи и атрибути за създаване на таблици.

6. HTML5 Мултимедия:
6.1 Елементи и атрибути за audio;
6.2 Елементи и атрибути за video;
6.3 Различни аудио/видео формати и тяхната поддръжка от браузърите.

7. HTML форми:
7.1 Елементи за въвеждане на информация от потребителя;
7.2 HTML5 валидация;
7.3 Допълнителни елементи и атрибути за форми.

8. Семантичен HTML5:
8.1 Семантични елементи в HTML5;
8.2 Тенденции и развитие на семантичните елементи.

9. Въведение в CSS:
9.1 Що е CSS и как допълва HTML;
9.2 Inline, internal и external CSS;
9.3 Структура на CSS правилата;
9.4 Наследяване на CSS правила.

10. CSS3 селектори:
10.1 Селектори за елементи;
10.2 Селектори за Class и ID;
10.3 Селектори за атрибути;
10.4 CSS комбинатори;
10.5 Селектори за псевдо класове;
10.6 Селектори за псевдо елементи.

11. Стилизиране на елементи:
11.1 Основни свойства за оформление;
11.2 Допълнителни свойства за оформление;
11.3 Абсолютни и релативни мерни единици;
11.4 Хекс стойности.

12. CSS Box Model:
12.1 CSS свойства за стилизиране на блокови елементи;
12.2 Блокови и поредови елементи;
12.3 Позициониране на елемнти;
12.4 Пренареждане на елементи по Z оста;
12.5 CSS Layouts, практики.

13. Допълнителни CSS свойства и ефекти.

14. JavaScript:
14.1 Въведение – какво е?
14.2 Как и кога се изпълнява JavaScript?
14.3 Структура на програмата;
14.4 Коментари;
14.5 Променливи, типове данни;
14.6 Оператори;
14.7 Условни изрази;
14.8 Цикли;
14.9 Функции;
14.10 Обекти.

15. DOM манипулации с JavaScript и jQuery:
15.1 Mouse Events;
15.2 Keyboard Events;
15.3 Form Events;
15.4 Other Events.

16. Създаване на фронт енд на Уеб Сайт:
16.1 Планиране на съдържанието;
16.2 Изготвяне на HTML Layout;
16.3 Оформление чрез CSS3;
16.4 Изготвяне на форма за регистрация и потребителски профил;
16.5 JavaScript и jQuery.

17. Трендове във фронт енд:
17.1 Предпроцесори за CSS – SASS vs LESS;
17.2 Responsive, Bootstrap etc.;
17.3 Популярни .js frameworks и node.js.

Запишете се онлайн!
Ще се свържем с Вас, за да потвърдим участието Ви и да отговорим на Вашите въпроси.

Информация за курса

Курсове
590 лева
100 уч. часа

Споделяне